ข่าวเงินประกันรายได้เกษตรกร ข้าว

เงินประกันรายได้เกษตรกร เงินเยียวยาน้ำท่วม ตุลาคม 2565

About Me

ประกันรายได้ข้าว ปี 4 รอบเก็บเกี่ยว 2565/66 จากทั้งหมด 33 งวด

โดยมีการกำหนดราคากลางดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 14 ตัน
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
- ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
- ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน


ประกาศราคากลางและการชดเชย เงินประกันรายได้ข้าว ปี4 ประจำปี 2565/66 ย้อนหลัง ดังนี้