ขั้นตอนการลงทะเบียน บัตรคนจน 2565

กำหนดการ

วันที่ 5 กันยายน 65 - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ###### for heading 6.

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์

เข้าที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ ที่เว็บ https://welfare.mof.go.th/ .

สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประชาชนตัวจริง or underscores

I’m an inline-style link

I’m an inline-style link with title

I’m a reference-style link

I’m a relative reference to a repository file

You can use numbers for reference-style link definitions

Or leave it empty and use the link text itself.

URLs and URLs in angle brackets will automatically get turned into links. http://www.example.com or http://www.example.com and sometimes example.com (but not on Github, for example).

Some text to show that the reference links can follow later.


Paragraph

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quam nihil enim maxime corporis cumque totam aliquid nam sint inventore optio modi neque laborum officiis necessitatibus, facilis placeat pariatur! Voluptatem, sed harum pariatur adipisci voluptates voluptatum cumque, porro sint minima similique magni perferendis fuga! Optio vel ipsum excepturi tempore reiciendis id quidem? Vel in, doloribus debitis nesciunt fugit sequi magnam accusantium modi neque quis, vitae velit, pariatur harum autem a! Velit impedit atque maiores animi possimus asperiores natus repellendus excepturi sint architecto eligendi non, omnis nihil. Facilis, doloremque illum. Fugit optio laborum minus debitis natus illo perspiciatis corporis voluptatum rerum laboriosam.


Ordered List

  1. List item
  2. List item
  3. List item
  4. List item
  5. List item

Unordered List

  • List item
  • List item
  • List item
  • List item
  • List item

Notice

This is a simple note.

This is a simple tip.

This is a simple info.Blockquote

This is a blockquote example.


Inline HTML

You can also use raw HTML in your Markdown, and it’ll mostly work pretty well.

Definition list
Is something people use sometimes.
Markdown in HTML
Does *not* work **very** well. Use HTML tags.

Tables

Colons can be used to align columns.

Tables Are Cool
col 3 is right-aligned $1600
col 2 is centered $12
zebra stripes are neat $1

There must be at least 3 dashes separating each header cell. The outer pipes (|) are optional, and you don’t need to make the raw Markdown line up prettily. You can also use inline Markdown.

Markdown Less Pretty
Still renders nicely
1 2 3

Image

THIS IS AN IMAGE

Youtube video

comments powered by Disqus