แจ้งข่าว 23 มีนาคม 2566

แจ้งข่าว 23 มีนาคม 2566

23มีค66 แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรใบเก่า สิทธิ์ใหม่ เลือกตั้ง 14พค66 ประกันรายได้ข้าวโพด อ้อย #สวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #เลือกตั้ง #ประกันรายได้ #เกษตรกร #ข้าว #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #อ้อย #ยางพารา