ประกันรายได้ยางพารา

วิธีตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยมือถือ เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย #ประกันรายได้ #ชาวสวนยาง

About Me

ความคืบหน้าประกันรายได้ยางพารา ระยะที่ 4

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

โอนผ่าน บัญชี ธกส นัดโอน วันที่ 13 เมษายน 66 เป็นงวดแรก
- และจะโอนงวดถัดไป ทุกวันศุกร์ 21 เมย 66 จนถึงเดือนกรกฎาคม 66 เลยทีเดียว
ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เป็นเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น
มีสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่


เว็บตรวจสอบขั้นทะเบียนชาวสวนยาง http://www.raot.co.th/gir/index/