วิธีตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร

วิธีตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร

About Me

วิธีตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร

เว็บไซต์ ธกส ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน สถานะ โครงการ https://chongkho.inbaac.com/

กรอกเลขประชาชน 13 หลักของเกษตรกร และกดปุ่ม ค้นหา

จะปรากฎสถานะการโอนเงินช่วยเหลือต่าง รวมถึงเงิน ประกันรายได้ข้าว เงินช่วยเหลือชาวนา