วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

About Me

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

เว็บไซต์ ตรวจสอบ สิทธิสวัสดิการ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

กรอกเลขประชาชน 13 หลัก และกดปุ่ม ตรวจสอบ

จะปรากฎสถานะการได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐ ทุกประเภท